ขออนุโมทนา นางสาวพรพิมล ตั้งวงศ์สิทธิโชค มอบเงิน 500,000 บาท ให้กับคณะครุศาสตร์ เพื่อส่งเสริมในการจัดกิจกรรมการศึกษาของคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี โท เอก

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รักษาการแทนรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร

ขอแสดงความยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗

ขออาราธนาและเรียนเชิญ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะอาจารย์/อาจารย์ใหม่ สังกัดคณะครุศาสตร์

พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส) รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์

พระมหาบัณฑิต ฉายาปณฺฑิตเมธี,ดร. รักษาการแทนรองคณบดีครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะอาจารย์/อาจารย์ใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 102 พระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคคลากร ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ สมรรถนะ และสามารถนำไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในหน้าที่ ของตนเองเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้แก่องค์กร ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ...
ขออารธนา/เรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะอาจารย์/อาจารย์ใหม่ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดการโครงการฯ https://shorturl.asia/KTZzi ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ https://forms.gle/y72QEN6pswfgJkcT7 ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ https://shorturl.asia/TkiuC ส่วนกลางแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุม 102 พระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ส่วนภูมิภาคสามารถเข้าฟังออนไลน์ผ่านระบบ zoom Meeting ID: 7777113090 Link: https://zoom.us/j/7777113090

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

กิจกรรมการประชุมต่างๆ

การพัฒนาหลักสูตร

ประกันคุณภาพภายใน

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้ง ต่างๆ

กิจกรรมพัฒนานิสิต

การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัย

หลีกสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วีดีโอแนะนำ และประวัติ มจร ปี 2558

มาร์ชครุศาสตร์ มหาจุฬา (มจร.)

เสียงธรรมจาก มจร โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

วีดีโอ คณะครุศาสตร์

วีดีโอโครงการ/กิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
01:38:16
พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า
02:23:08
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎเกณฑ์และทิศทางของวิชาชีพครู" โดย...ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
01:31:37
รายการครุศาสตร์ครุธรรม
01:00:28
โครงการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษา : ครูกับการประกันคุณภาพการศึกษษ
01:11:27
แสดงธรรมกถา สุจริตธรรมกถา ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา
01:43:19
พิธีทำบุญ ๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:19:16
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ครุศาสตร์ มจร ประจำปี 2560
01:28:33
พระมหาสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะนำ
01:10:31
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ปาฐกถาแก่นิสิตใหม่
01:21:02
อ.กิตติศักด์ ณ สงขลา บรรยาย "การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา"
01:07:18
คณะครุศาสตร์ มจร รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2560
26:28
มาร์ชครุศาสตร์ มหาจุฬา (มจร.)
04:31
ครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58 (โสตถิเทพ แสวงประเทือง)
16:36
พระครูสุธีจริยวัฒน์(สาคร) ที่คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58
21:49
Mcu tv สถานีดาวเทียมเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
13:52

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน คณะครุศาสตร์ มจร. 2561

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

RSS รับสมัครครู/รับสมัครงาน

 • เว็บบอร์ด มิถุนายน 5, 2023
  เว็บบอร์ด กระดานถามตอบ
 • เว็บบอร์ด มิถุนายน 5, 2023
  เว็บบอร์ด กระดานถามตอบ
 • Home มิถุนายน 5, 2023
  รวมข่าวการศึกษา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย เปิดสอบบรรจุพนักงา […]
 • ข่าววันนี้ มิถุนายน 5, 2023
  ครู, ครูวันดี, ข่าวการศึกษา, วิทยฐานะครู, ผลงานวิชาการ, […]
 • หน้าหลักครูวันดี มิถุนายน 5, 2023
  รวมข่าวการศึกษา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย เปิดสอบบรรจุพนักงา […]

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2023
พฤ อา
« พ.ค.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ทำบุญครบ 61ปี คณะครุศาสตร์

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ : กิจกรรมภาคบ่าย

ถ่ายทอดสด MCU TV CHANNEL

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

งานครบรอบ 60 ปี คณะครุศาสตร์ : พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ ดร. อธิการบดี มจร

พิธีทำบุญ ๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก คณะครุศาสตร์ มจร

รับสมัครงาน/รับสมัครครู