ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์  ภูริปญโญ (กัติยัง), ผศ.ดร. อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้ารับรางวัลการร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ Thailand Research Expo 2022 จัดโดย...กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช) National Research Council of Thailand (NRCT) ในระหว่างวันที่ ๑-๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มี...สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั่วประเทศ โดยร่วมนำเสนอผลงานการวิจัยในหัวข้อ “พุทธนวัตกรรมและการยกระดับคุณภาพด้วยเตาเผาศพอัจฉริยะ เพื่อลดปริมาณสารก่อมะเร็ง” ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช) ในงบประมาณปี...
วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ งานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันจำนงค์ ทองประเสริฐ และวันเสฐียร พันธรังษี  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี(อาคารหอฉัน) และ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี...พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงาน มี...รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "มูลนิธิมหาจุฬาฯกับการพัมนาปัญญาและคุณธรรม" โดย...พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เวลา ๑๔.๓๐ น. สานเสวนา...

ทำบุญครบ 61ปี คณะครุศาสตร์

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ : กิจกรรมภาคบ่าย

ถ่ายทอดสด MCU TV CHANNEL

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

งานครบรอบ 60 ปี คณะครุศาสตร์ : พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ ดร. อธิการบดี มจร

พิธีทำบุญ ๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก คณะครุศาสตร์ มจร

รับสมัครงาน/รับสมัครครู

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กิจกรรมการประชุมต่างๆ

การพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรมพัฒนานิสิต

การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัย/งานวิชาการ

หลีกสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วีดีโอแนะนำ และประวัติ มจร ปี 2558

มาร์ชครุศาสตร์ มหาจุฬา (มจร.)

เสียงธรรมจาก มจร โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

วีดีโอ คณะครุศาสตร์

วีดีโอโครงการ/กิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
01:38:16
พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า
02:23:08
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎเกณฑ์และทิศทางของวิชาชีพครู" โดย...ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
01:31:37
รายการครุศาสตร์ครุธรรม
01:00:28
โครงการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษา : ครูกับการประกันคุณภาพการศึกษษ
01:11:27
แสดงธรรมกถา สุจริตธรรมกถา ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา
01:43:19
พิธีทำบุญ ๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:19:16
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ครุศาสตร์ มจร ประจำปี 2560
01:28:33
พระมหาสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะนำ
01:10:31
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ปาฐกถาแก่นิสิตใหม่
01:21:02
อ.กิตติศักด์ ณ สงขลา บรรยาย "การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา"
01:07:18
คณะครุศาสตร์ มจร รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2560
26:28
มาร์ชครุศาสตร์ มหาจุฬา (มจร.)
04:31
ครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58 (โสตถิเทพ แสวงประเทือง)
16:36
พระครูสุธีจริยวัฒน์(สาคร) ที่คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58
21:49
Mcu tv สถานีดาวเทียมเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
13:52

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน คณะครุศาสตร์ มจร. 2561

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2022
พฤ อา
« ส.ค.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930