10 ส.ค.2566 : คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตและวันไหว้ครู ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตและวันไหว้ครู ประจำปี 2566 ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี โดยมี พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี, ป.ธ.๙,ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ และนำผู้บริหาร ตัวแทนนิสิตเข้าถวายพานสักการะ จากนั้นท่านอธิการบดี ได้มอบคำสั่งแต่งตั้งแก่ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ เสร็จแล้วนิสิต ทุกชั้นปีจำนวน 300 รูป/คนได้ทำพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ด้วยบรรยากาศของความรัก ความเคารพต่อครูบาอาจารย์ ในกิจกรรมภาคบ่ายเป็น  บรรยากาศของความสนุกสนานทั้งการมอบของขวัญจากพี่ให้น้องใหม่ การแสดงของนิสิต ปิดท้ายด้วยการมอบ ของขวัญรางวัลพิเศษจากผู้บริหาร คณาจารย์ แด่นิสิตใหม่ทุกคน  และกล่าวปิดกิจกรรม โดย ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น ๑ โซน C อาคารเรียนรวม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here