สอศ. เปิดสอบพนักงานราชการครู 204 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สอศ. เปิดสอบพนักงานราชการครู 204 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ต่อ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
รับสมัคร : พนักงานราชการ       

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคถลาง
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638258092165537037.pdf

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638258090539858182.pdf

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638258075771936243.pdf

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638258049169677519.pdf

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638258042771170281.pdf

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638258039435884423.pdf

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638258035572225636.pdf

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพลอง
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638258031623078700.pdf

ตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638258029038154160.pdf

ตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น
เงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร :    วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638258017264033480.pdf

ตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
เงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638257967596354243.pdf

ตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
เงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638257961846028143.pdf

ตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพสอง
เงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638257926686686389.pdf

อ่านต่อได้ที่: https://www.kruwandee.com/news-id52130.html

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here