26 ก.ค.2566 : คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานมอบเทียนพรรษาให้ คณะผู้บริหาร นำโดย… พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี, ป.ธ.๙,ดร. รก.คณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อนำไปถวาย ณ วัดมหาจุฬลงกรณราชูทิศ ในการนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะครุศาสตร์ ทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธี กว่า 300 รูป/คน
นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รก.เจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ พร้อมด้วยพระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการรับ ถวายเทียนพรรษา
ทั้งนี้ ยังได้รับความเมตตาจาก พระครูโอภาสนนทกิตติ์ ผศ,ดร. ซึ่งได้รับเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร ในงานนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here