ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลไตรสรณะบูชา “พระเสมาสยาม” ครั้งที่ ๒

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ถวายมุทิตาสักการะ​ กับบุคลากรคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลไตรสรณะบูชา “พระเสมาสยาม” ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานรางวัลไตรสรณะบูชา “พระเสมาสยาม” ครั้งที่ ๒ เนื่องในวันอาสฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓ ท่าน มี
๑) พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.​ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

สาขา “พระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสื่อมวลชนส่งเสริม เผยแผ่ประชาสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา”
๒) พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี, ดร. รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
สาขา “พระสงฆ์​ผู้ทำคุณประโยชน์​ด้านการศึกษา​พระพุทธศาสนา​แผนกอุดม​ศึกษา​”
๓) พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดจันทร์ จต.บางกรวย
อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
สาขา “พระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์”

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here