10 พ.ค.2566 : คณะครุศาสตร์ ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร. รก.คณบดีคณะครุศาสตร์ และ รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รก.รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานประจำเดือน เพื่อความเป็นสิริมงคลกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฎิบัติงาน ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เมตตาเดินทางมารับสังฆทาน ณ ห้องคณบดีคณะครุศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนร่วมโซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here