8 พ.ค.2566 : ประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร. รก.คณะบดีคณะครุศาสตร์ เมตตามอบหมายให้ รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รก.รองคณะบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง C512 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมโซน C คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here