28 เม.ย.2566 : ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร. รก.คณบดีคณะครุศาสตร์ เมตตามอบหมายให้ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี, ดร. รก.รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์
ณ ห้องสำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา ชั้น 5 อาคารเรียนรวม ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here