27 เม.ย.2566 : โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ผู้จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 นิสิตชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ผู้จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 นิสิตชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 เพื่อการสำเร็จการศึกษา การตรวจความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพ การประกอบวิชาชีพครู การกรอกข้อมูลเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู ข้อคิดคติธรรมในการดำเนินชีวิต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here