26 เม.ย.2566 : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ ทำบุญภาควิชา

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ ทำบุญสำนักงานภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว โดยมี พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อุปนายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเจิมหน้าป้ายห้องภาควิชาฯ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ณ ห้องภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ชั้น M อาคารเรียนรวม โซน C คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here