25 มี.ค.2566 : ขออนุโมทนา นางสาวพรพิมล ตั้งวงศ์สิทธิโชค มอบเงิน 500,000 บาท ให้กับคณะครุศาสตร์ เพื่อส่งเสริมในการจัดกิจกรรมการศึกษาของคณะครุศาสตร์

วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางสาวพรพิมล  ตั้งวงศ์สิทธิโชค พร้อมครอบครัว ถวายปัจจัยจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของนิสิตคณะครุศาสตร์ โดยมี พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร. รก.คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับถวาย  ด้วยบุญกุศลและความตั้งใจดี ที่ นางสาวพรพิมล  ตั้งวงศ์สิทธิโชค พร้อมครอบครัว ได้ถวายปัจจัยบำรุงพระพุทธศาสนาในคราวครั้งนี้ ขอจง เจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนศาลสมบัติ ธรรมสารสมบัติ  ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here