25 พ.ค.2565 : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมหล่อรูปเหมือนอดีตอธิการบดี มจร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมหล่อรูปเหมือนอดีตอธิการบดี มจร โดยปรารภเนื่องจากวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เป็นวันครบวาระ 100 ปีชาตกาลพระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี,Ph.D.)
ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here