18 พ.ค.2565 : ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู โดยมี…รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งมีประเด็นการประชุมสรุปได้ดังนี้ 1) เรื่อง การเรียนการสอนหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2) เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 3) เรื่อง การนิเทศนิสิตหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 4) เรื่อง ปฏิทินการศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565
ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู อย่างพร้อมเพรียง

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here