16-27 ธ.ค. 2565 : คณะครุศาสตร์ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตร ถวายอาหาร น้ำปานะ และจตุปัจจัย แด่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต จำนวน ๒๗๐ รูป

ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตร ถวายอาหาร น้ำปานะ และจตุปัจจัย แด่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต จำนวน ๒๗๐ รูป โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารหอสมุดนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อสอบถาม/ประสานงาน โทร. 097-695-4228, 093-649-9359

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here