ขอแสดงความยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗

ปรัชญาคณะครุศาสตร์
“ศึกษาดี มีคุณธรรม นำความรู้สู่สังคม”
——————-
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
——————–
ขอให้ทุกรูปทุกท่านเจริญในหน้าที่การงานและเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here