6 ธ.ค. 2564 : ขอแสดงความยินดีกับ พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๖

❤️ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะครุศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๖
– สาุขาวิชาสังคมศึกษา
– สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
– สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
ทุกรูปทุกคน
❤️ขอให้เจริญในหน้าที่การงานและเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ

สาขาวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here