โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 26 ก.ค.-1ส.ค.2564

0
348

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 26 ก.ค.-1ส.ค.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและแม่บ้านทําความสะอาด
ด้วยโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน จํานวน 2 อัตรา และตําแหน่งแม่บ้านทําความสะอาด จํานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.ตําแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการจ้าง คือสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) หมวดเงินรายได้ของสถานศึกษา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีงบประมาณ

อ่านต่อได้ที่: https://www.kruwandee.com/news-id46852.html

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here