โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 2-10 สิงหาคม พ.ศ.2564

0
234


โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 2-10 สิงหาคม พ.ศ.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ชื่อตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ค่าจ้าง 15,000.- บาท/เดือน และเงินประกันสังคมร้อยละ 5

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
3) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

อ่านต่อได้ที่: https://www.kruwandee.com/news-id46870.html

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here