สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 1,183 อัตรา สมัคร 9-20 สิงหาคม 2564

0
430


สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 1,183 อัตรา สมัคร 9-20 สิงหาคม 2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (พนักงานช่วยงานด้านธุรการ, พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ)

รับสมัคร คัดเลือก
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ

โดยมีรายละเอียดตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. พนักงานช่วยงานด้านธุรการ จำนวน 138 อัตรา
– วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย การตลาด การเงินและการธนาคาร ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ 500 บาท หรือ 620 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน
2. พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข จำนวน 700 อัตรา
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาต ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชัวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุก ให้ได้รับคำตอบแทนวันละ 750 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน
3. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 345 อัตรา
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสายาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท วันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน

อ่านต่อได้ที่: https://www.kruwandee.com/news-id46941.html

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here