คณะครุศาสตร์ ขออนุโมทนา คุณสุวรา นาคยศ กรรมการผู้จัดการบริษัทโดฟ ไบโอเทค จำกัด

0
344
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนา ซึ่งได้รับความเมตตาจาก คุณสุวรา นาคยศ กรรมการผู้จัดการบริษัทโดฟ ไบโอเทค จำกัด รับเป็นเจ้าภาพในการนำเจ้าหน้าที่มาพ่นยาในครั้งนี้ ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสาตร์ทุกท่าน ขออนุโมทนา ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้  ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จะมีเจ้าหน้าที่มาพ่นยาโควิด ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ ห้องคณบดี ห้องภาควิชาทุกภาควิชา ห้องสมุด ห้องเรียน ห้องสำนักงานระดับปริญาโทและปริญญาเอก
ขอให้ทุกรูป/ท่าน ปลอดภัยทุกชีวิต, ทำงานได้สบายใจปลอดโควิด
สาธุๆ อนุโมทนาบุญ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here