ขอเชิญร่วมงานวาระ ๖๐ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬารำลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

0
842

ขอเชิญร่วมงานวาระ ๖๐ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬารำลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

—————————————–

ภาคเช้า ๐๘.๓๐ น. พร้อมกันที่อาคารหอฉัน มจร. ชั้น ๑

๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป รับทักษิณานุปทาน

๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์

๑๐.๓๐ น. พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี อำนวยพร

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณร ๙๙๙ รูป ภาคบ่าย

๑๒.๓๐ น. ลงทะเบียนร่วมสัมมนา

๑๓.๐๐ น. เสวนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิบการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร. ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ผอ.หลักสูตรระดับบัณฑิตษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

———————————

สอบถามและร่วมทำบุญได้ที่: สนง.คณะครุศาสตร์ พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม,ดร. และสนง.บัณฑิตศึกษาภาควิชาบริหารการศึกษา คุณมณี อาลากุล, คุณวิลาวัลย์ บุญเพ็ง โทร. ๐๘๗ ๘๒๘ ๗๖๘๔, ๐๙๗ ๖๙๕ ๔๒๒๘, ๐๙๓ ๖๔๙ ๙๓๕๙

——————————

ถ่ายทอดสดการกิจกรรมและการสัมมนาทางระบบออนไลน์ https://zoom.us/my/mcuzoom27 Meeting id: 584 393 5259 Passcode: 450981 MCU-TV https://tv.mcu.ac.th FB Live https://www.facebook.com/mcu.medlive

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here