ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

0
323

25 มิ.ย. 64 คณะครุศาสตร์ มจร ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยมี พระราชสุตาภรณ์ .รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาตร์ เป็นประธาน กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย เปิดการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มจร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here