ประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔​/๒๕๖๔

0
373

๒๓ มิถุนายน​ ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ มจร ร่วมประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔​/๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชัั้น G อาคารเรียนรวม มจร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : แบบออนไลน์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here