24 ธ.ค. 2563 : พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

0
307
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธาน คปพ. ผจล.และประธานองค์การศึกษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เป็นประธานปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบรรยายพิเศษ เรื่อง “อานิสงส์ของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน” ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยมี…พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้ง ผู้บริหาร พระวิปัสสนาจารย์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนิสิต ถวายการต้อนรับ และร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และรับอาหารบิณฑบาตฉลองศรัทธาสาธุชนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here