16-24 ธ.ค. 2563 : ภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

0
284
ภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ภาพพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2563
ภาพเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรนิสิตคณะครุศาสตร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here