16-17 ธ.ค.2563 : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 16-27 ธันวาคม 2563
ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาคณะครุศาสตร์ มจร.”
ธนาคารทหารไทย สาขาเทสโก้ โลตัส นวนคร
ประเภท : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 231-2-49708-0
ติดต่อสอบถาม : โทร. 093-224-5392, 098-274-6553

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here