4 ธ.ค. 2563 : โครงการปฐมนิเทศฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563

0
500
4 ธันวาคม 2563 โครงการปฐมนิเทศฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563 โดยมี พระราชสุตาภรณ์.รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย กล่าวให้โอวาท รศ.ดร. สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน ผศ.ดร.บุญมี พรรษา หัวหน้าภาคหลักสูตรและการสอน อาจารย์สายหยุด มีฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ขัยสุข หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้่าที่ นิสิตคณะครุศาสตร์ทุกรูป/ท่าน เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ เธียเตอร์ โซน c อาคารเรียนรวม ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 
ภาพ/ข่าว: พรชัย เกาะรัมย์
      
 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here