2 พ.ย.2563 : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ e-Office”

0
366

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ สถาบันภาษา และศูนย์อาเซียนศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ e-Office” ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสันติศึกษา ห้อง C422 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมโซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน
เวลา 09.00 น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ หรือ e-office
เวลา 10.00 น. ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ e-Office” โดยมี….ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศมัย วงศ์จำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย มจร วิทยาเขตพะเยา และนายคมจักร​ ศรีวิราช เป็นวิทยากร

เวลา 13.00 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลสำหรับบุคลากร มจร” และได้เมตตามอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่วิทยากร ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ แห่งคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สถาบันภาษา และศูนย์อาเซียนศึกษา
เวลา 14.00 น. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ e-Office” โดยมี….ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศมัย วงศ์จำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย มจร วิทยาเขตพะเยา และนายคมจักร​ ศรีวิราช เป็นวิทยากร
ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สถาบันภาษา และศูนย์อาเซียนศึกษา เข้ารับฟังการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นจำนวนมากฯ

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here