18 ต.ค.2563 : พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 5

0
925
18 ตุลาคม 2563 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 พระราชปริยัติกวี.ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานจุดธุูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวให้โอวาท และมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิต ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาจุฬากับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครู” รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กล่าวถวายรายงาน แด่องค์อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here