6 ส.ค. 2563 : โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ พิธีไหว้ครู และเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2563

0
379

6 ส.ค.63 คณะครุศาสตร์จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร”ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ พิธีไหว้ครู และเตรียมความพร้อม” โดยมีพระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานจุดเทียนธุูป บูชาพระรัตนตรัย กล่าวให้โอวาทแด่นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานในครั้งนี้ ณ เธียรเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here