23 ก.ค. 63 : ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

0
461

23 ก.ค. 63 ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคารเรียมรวม ชั้น G ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคารเรียมรวม ชั้น G ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here