1 ก.ค. 2563 : คณะครุศาสตร์ จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ครุศาสตร์ 59 ปี (น่า)จะมีนวัตกรรมใดในยุค New normal”

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครบรอบการเปิดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ ๕๙ ปี จึงจัดงาน ๕๙ ปี คณะครุศาสตร์ โดยในช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ครุศาสตร์ 59 ปี (น่า)จะมีนวัตกรรมใดในยุค New normal” โดยมี…พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการเสวนาวิชาการ ทั้งนี้วิทยากรมี… ๑. พระวิเทศปุญญาภรณ์,ดร. เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ๒. ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยระดับนานาชาติ, ๓. ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผอ.ด้านการศึกษาและกิจการวิชาการ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชัน และมี รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา, รศ.ดร.สิน งามประโคน เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ณ ห้อง C512 อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
สามารถเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet คลิกที่ลิงค์นี้ : https://meet.google.com/dpk-tpgy-hmx
หรือหากต้องการเข้าร่วมทางโทรศัพท์ ให้โทรหมายเลข +1 470-655-0002 แล้วป้อน PIN 556 013 023#
และชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live https://www.facebook.com/MCUTVChannel/

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here