1 ก.ค. 2563 : คณะครุศาสตร์ จัดงาน 59 ปีคณะครุศาสตร์ทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และถวายเพลแด่พระนิสิตไทยและนานาชาติอุทิศแด่บูรพาจารย์

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงาน ๕๙ ปี คณะครุศาสตร์ มี…พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์, พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิตคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้นิมนต์ผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิตไทยและนานาชาติ จำนวน ๕๐๐ รูป โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มาเป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา และทั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, และพระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มาร่วมงาน ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี(อาคารหอฉัน)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here