หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

0
611

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563
เริ่มวันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2563 ทุกวัน
“พัฒนาคน พัฒนาครู สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน”

ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรฯ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น M โซนซี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.064-236-4193, 065-9262976

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/file/d/1m1S27NrAG03_iE3A0j2yLFEp9RxSRBG2/view?usp=sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here