26 กุมภาพันธ์ 2563 : โครงการ “สานสัมพันธ์ ปันความรัก น้องส่งพี่” ปีการศึกษา ๒๕๖๒

0
657

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑, ชั้นปีที่ ๒, และชั้นปีที่ ๓ จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ ปันความรัก น้องส่งพี่” ซึ่งเป็นกิจกรรม สานสัมพันธ์เฉลิมฉลอง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่รุ่นพี่ นิสิตชั้นปีที่ ๔ จะได้ศึกษาหลักสูตร ครุศาสตร์ ในส่วนของเนื้อหารายวิชาครบถ้วน ซึ่งจะได้ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อีก ๑ ปีการศึกษาต่อไป และเพื่อเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีการส่งต่อกันจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สืบสานความเป็นคณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ มี…พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาท โดยมี…พระมานะ ฐิตญาโณ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน
กิจกรรมโครงการ
– พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ เพื่อเป็นการอวยพร และให้กำลังใจแด่นิสิตชั้นปี ๔
– การแสดงเชิญวัฒนธรรม รำอวยพร และร่วมแสดงความยินดีแด่นิสิตชั้นปี ๔
– ผู้แทนนิสิตชั้นปี ๑, นิสิตชั้นปี ๒ และนิสิตชั้นปี ๓ กล่าวความในใจ กล่าวอวยพร นิสิตชั้นปี ๔
– ผู้แทนนิสิตชั้นปี ๔ กล่าวความในใจ กล่าวขอบคุณคณาจารย์ และรุ่นน้อง
– คณาจารย์กล่าวอวยพรนิสิตชั้นปี ๔
เสร็จกิจกรรม พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานปิดโครงการ

มี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๕๖ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here