5 สิงหาคม 2562 : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0
375

วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมี…พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here