คณะครุศาสตร์ จัดประชุมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 /2560

0
808

คณะครุศาสตร์ จัดประชุมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 /2560 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here