ประกาศหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เรื่อง การนำเสนอบทความวิทยานิพนธ์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

0
669

untitled-4

ท่านสามารถอ่านรายระเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
โปรดคลิกที่ DOWNLOAD ตามหัวข้อที่ท่านต้องการ

1. ประกาศ  DOWNLOAD
2. กำหนดการ  DOWNLOAD
3. ใบสมัครส่งบทความ  DOWNLOAD
4. รูปแบบการเขียนบทความ พร้อมตัวอย่างการเขียนบทความ  DOWNLOAD

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here