โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก รับสมัครครูผู้สอนระดับปฐมวัย สมัคร 17-20 กันยายน 2561

0
584

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก รับสมัครครูผู้สอนระดับปฐมวัย สมัคร 17-20 กันยายน 2561
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
(https://www.kruwandee.com/news-id38735.html)ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย

ด้วยโรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก
อำเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  จำนวน 1 อัตรา จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้

1.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  1  อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,000  บาท (-เก้าพันบาทถ้วน-)
– ครูสอนเอกปฐมวัย จำนวน  1  อัตรา

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิชา เอกปฐมวัย  ( เพศ หญิง เท่านั่น )

2.2  มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ จังหวัดเชียงรายเท่านั้น
2.3  คุณสมบัติอื่นๆนอกเหนือจากข้อ 2.1 – 2.2 ไม่รับสมัคร

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ณ  โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก  อำเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่วันที่  17 – 20 กันยายน  และ วันที่ 24 – 26 กันยายน 2561 เวลา  9.00 – 16.00
น.  เว้นวันหยุดราชการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  086-1939202  ( ครูรัชนี  ปัญโญใหญ่ )
ประธานคณะกรรมการ การคัดเลือกครูอัตราจ้าง

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here