โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา สมัคร 1-20 กันยายน 2561

0
597

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา สมัคร 1-20 กันยายน 2561
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
(https://www.kruwandee.com/news-id38737.html)ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

ประกาศโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต มี
ความประสงค์จะ
ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่ง ครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง) จำนวน 1 ตำแหน่ง
วิชาเอก ปฐมวัย หรือ วิชาเอกอื่นที่มีประสบการณ์ในการสอนระดับปฐมวัย/ในการสอนมาก่อน และมีใบประกอบ
วิชาชีพครู
อัตราค่าจ้าง 6,000 บาท/เดือน(ทำประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ)
สิทธิประโยชน์ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546
ระยะเวลาการจ้าง ตาม
สัญญาจ้างของทางราชการ ( ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป) ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายปีงบประมาณ

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
(2) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญา
ตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับ
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย
หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา
08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-5352-1654, 08-7174-6868
อ่านต่อได้ที่: https://www.kruwandee.com/news-id38737.html

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here