โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา สมัคร 17 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561

0
667


โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา สมัคร 17 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561

เรียบเรียง
โดยครูวันดีดอทคอม (http://www.kruwandee.com/news-id38736.html) ขอบคุณข้อมูลจาก สำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
2) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 6,000 บาท/เดือน(ทําประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1.เป็นผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตร 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547
2. เป็นผูไดรับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.ศ.หรือ ก.ค. รับรองและกําหนดเป็นคุณสมบัติสําหรับตําแหน่งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การรับสมัคร
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. เวันวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053000643 หรือ 0897599801

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id38736.html

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here