๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสืบสานงานศิลป์ “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี”

0
760

วันพุธที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสืบสานงานศิลป์ “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี” ณ เธียร์เตอร์โซน C อาคารเรียนรวม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป
โดยมีการประกวดแข่งขันดังต่อไปนี้
๑.การประกวดการแสดงย้อนยุค
๒.การประกวดการแต่งกายมี ๒ ประเภท
๑.ประเภทสวยงาม
๒.ประเภทความคิดสร้างสรรค์(ชุดรีไซเคิล)
ทั้งนี้ มี…พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน นำบูชาพระรัตนตรัย และให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๐ รูป/คน


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here