โครงการปัจฉิมนิเทศ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา” และ “การเตรียมตัวเพื่อสอบครูผู้ช่วยให้ประสบความสำเร็จ”

0
476

โครงการปัจฉิมนิเทศ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา” และ “การเตรียมตัวเพื่อสอบครูผู้ช่วยให้ประสบความสำเร็จ” โดยมี พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม ผศ,ดร. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าววให้โอวาท อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาคหลักสูตรและการสอน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้ให้ “ข้อคิดในการดำเนินชีวิตและความเป็นคณะครุสตร์” แด่นิสิตชั้นปีที่ 5 ทุกรูป/ท่าน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here