๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561

0
493

๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์จัดประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ซึงมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here