แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา : ปัญหา และแนวทางในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

0
672

 

ภาคบ่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา : ปัญหา และแนวทางในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และ “การเตรียมตัวเพื่อสอบครูผู้ช่วยให้ประสบความสำเร็จ”โดย นางสาวเฉลิมศรี ปานทอง พธ.บ. รุ่นที่ 61,นางสาวพัชรินทรา ถิ่นต่าย และ นายวัชรินทร์ ทิมเม่น ศิษย์เก่านิสิตหลักสูตร ป.บัณฑิต ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก หลังจากนั้น เป็นพิธีการเข้ารับปริญญาบัตร ปประจำปี 2560 พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 62 คณะครุศาสตร์ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในพิธีกล่าวปิดการสัมมนาและนำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here