คณะครุศาสตร์ ร่วมกับกองกิจการนิสิตและสมาคมศิษย์เก่า มจร จัดกีฬาสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

0
516


วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ ร่วมกับกองกิจการนิสิตและสมาคมศิษย์เก่า มจร จัดกีฬาสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์ ทุกคณะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างคณาจารย์ นิสิตทุกคณะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here