หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ร่วมใจนิสิตครู ประจำปี ๒๕๖๑

0
538

วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ร่วมใจนิสิตครู ประจำปี ๒๕๖๑
ทั้งนี้โดยมี…พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ มี…อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน/ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
กิจกรรม
มีการทำบุญ รับพรปีใหม่จากผู้บริหารคณาจารย์คณะครุศาสตร์ และประกวดแต่งชุดอนุรักษ์ไทย และกิจกรรมแลกของขวัญ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here