คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “จัดพิธีทำบุญ 56 ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก”

0
820

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “จัดพิธีทำบุญ 56 ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก” การก่อตั้งคณะครุศาสตร์และทำบุญอุทิศให้อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้มีอุปการคุณ โดยมีพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี กล่าวให้โอวาท เปิดงาน 56 ปี ครุศาสตร์ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ยุค มจร 4.0” ซึ่งในงานครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต พร้อมทั้งศิษยานุศิษย์ของคณะครุศาสตร์ร่วมด้วยในครั้งนี้ วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here