อาจารย์สายหยุด มีฤกษ์

  0
  1577
  หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
   

  อาจารย์สายหยุด มีฤกษ์
  ตำแหน่ง: อาจารย์/หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  สังกัด : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
  วุฒิการศึกษา :
  – M.B.A.(Tourism Management)
  – วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
  อีเมล์ : –
  ไลน์ไอดี : –
  เฟสบุ๊ค : –